Výstupy


IO1 : Evropské perspektivy (hodnocení) výchovy k občanství

V tomto IO se snažíme poskytnout několik odlišných výstupů: publikaci o definicích klíčových pojmů v projektu (formativní hodnocení, výchova k občanství …), přehled vzdělávacích cílů pro výchovu k občanství a průzkum k identifikaci hlavních výzev. a potřeby učitelů při navrhování, realizaci a hodnocení výchovy k občanství. Na základě poznatků získaných z průzkumu IO1 budeme schopni identifikovat klíčové principy návrhu potřebné pro vývoj IO234.

IO2 : Shrnutí inovativních vzdělávacích postupů ve výchově k občanství

V tomto IO poskytneme modus operandi pro popis a sdílení inovativních vzdělávacích praktik výchovy k občanství, včetně role, kterou v nich hraje hodnocení, a také ilustrujeme, jak jsou tyto příklady zasazeny do místního kontextu. Vytvoříme rámec pro definování a popis dobré praxe v oblasti vzdělávání. Tyto inovativní vzdělávací postupy budou umístěny v online úložišti, ke kterému bude volný přístup.

IO3 : Repozitář kontextualizovaných metod formativního hodnocení ve výchově k občanství

V IO3 vybereme a popíšeme metody hodnocení tak, jak se používají v jiných kontextech, než je výchova k občanství, a převedeme je do nástrojů, které lze v rámci výchovy k občanství využít. Začneme tím, že shromáždíme obecné příklady metod formativního hodnocení dovedností učení a ukážeme, jak je lze použít v kontextu výchovy k občanství. Každý partner poté implementuje kontextové verze těchto metod hodnocení ve své síti škol. Účastníci budou proškoleni v používání metod hodnocení a poskytování zpětné vazby studentům. Na základě zkušeností učitelů a dalších zainteresovaných stran během těchto zkoušek budou metody hodnocení obohaceny a upřesněny.

IO4 : Udržitelnost a životaschopnost

V tomto IO se zaměříme na práci, která podporuje udržitelnost a životaschopnost výsledků projektu. Vypracujeme doporučení pro místní, národní a evropské vzdělávací politiky a postupy. Vytvoříme také online nástroj pro sebereflexi, který učitelům umožní naskenovat jejich vlastní situaci. Tentýž nástroj umožní uživatelům online platformy vybrat si metody, které jsou pro ně v jejich kontextu nejvhodnější. Zároveň bude tento nástroj stimulovat a inspirovat uživatele k experimentování s novými metodami hodnocení.

Školení

Vedle místních školicích aktivit, přizpůsobených potřebám dané země, jak je popsáno ve výsledku 3, proběhnou celkem 2 mezinárodní školení.

Školení 1 - Proveditelnost ALiCE - Od průzkumu k proveditelným akčním plánům pro školy.

Tato školicí aktivita je prvním modulem kurzu profesního rozvoje učitelů, jehož cílem je budování profesních kompetencí učitelů a/nebo školních týmů k implementaci metod formativního hodnocení do jejich pedagogické praxe, konkrétně se zaměřením na výchovu k občanství. Naše cíle jsou dvojí (a) poskytnout společný základ a sdílené chápání klíčových konceptů a cílů ALiCE pro všechny učitele a jejich přidružené školy a (b) podporovat učitele a jejich školní týmy, aby vytvořili konkrétní akční plán zaměřený na implementaci metody formativního hodnocení v kontextu výchovy k občanství na jejich škole.

Školení 2 – Udržitelnost ALiCE - Od experimentu k udržitelné implementaci ve školách.

Cílem druhé školicí aktivity je dvojí (a) dosažení udržitelné implementace ve zúčastněných školách a (b) vybudování kapacity pro upscaling ALiCE mimo zúčastněné školy. Za tímto účelem budou obě školení integrována do výukové platformy ALiCE a budou tvořit jeden ze základů pro kurzy Massive Open Online - MOOC (výstup 4).