Co?


Projekt Erasmus+ KA2 navrhuje společný vývoj rámce pro hodnocení s hlavním zaměřením na formativní hodnocení v kontextu výchovy k občanství v celé Evropě. Projekt ALiCE je zaměřen na ověřování různých přístupů ve výuce výchovy k občanství a toho, jak je integrována do místních osnov/vzdělávacích plánů, jaké vzdělávací cíle jsou vyzdvihovány a jak jsou a mohou být používány postupy hodnocení k usnadnění výuky ve výchově k občanství. V celé Evropě se vyvíjejí inovativní postupy (formativního hodnocení) výchovy k občanství. Dalším krokem v této oblasti je proto odblokování akademických znalostí o formativním hodnocení v kontextu výchovy k občanství, jejich propojení s praktickými znalostmi postupů hodnocení a posílení kapacit v celé Evropě prostřednictvím spolupráce.

Jak?

a) obecná koncepce

V tomto projektu se zaměřujeme na tvorbu čtyř vzájemně propojených výstupů:

  • rámec, který zahrnuje perspektivu (hodnocení) výchovy k občanství napříč členskými státy v Evropě;
  • soupis inovativních vzdělávacích postupů ve výchově k občanství se zaměřením na fungující hodnocení;
  • úložiště metod pro formativní hodnocení, které přizpůsobujeme pro použití v rámci výchovy k občanství a směřujeme k místnímu kontextu;
  • plán na podporu školních týmů při zavádění formativního hodnocení do výchovy k občanství.
What

b) úspěšné partnerství

Projekt ALICE tvoří úspěšné mezinárodní partnerství s několika kompetencemi. 9 partnerských organizací tvoří konsorcium se školami ve svém regionu či své zemi. Projektu se zúčastní asi 50 škol z celé Evropy. Tyto pak absolvují školení šité na míru jejich potřebám partnerskými zeměmi a zúčastní se dvou mezinárodních školení (Sicílie, Palermo a Česká republika, Kroměříž). Chcete-li se dozvědět více o partnerských organizacích, klikněte zde.