Training sessie 2 Palermo


Workshop in Palermo

11 en 12 oktober 2023, Palermo, Italië

Na de conferentie in Kromericz een jaar geleden, hielden we dit jaar een trainingssessie in Palermo. Dit event bood ons de kans om ervaringen rond burgerschapseducatie te delen alsook formatieve evaluatie in dit thema te verdiepen. Leerkrachten basis en secundair onderwijs, uit negen Europese lidstaten werkten samen met onderwijskundige onderzoekers en ondersteunende organisaties. Ze presenteerden aan elkaar de activiteiten die ze met de leerlingen hebben ondernomen en zochten naar manieren om hun onderwijsleerpraktijk te verbeteren.


Materiaal van de training:

Presentations plenary session

General overview of training and throwback to previous training (Ama Amitai, KdG)

Citizenship education: seeking the balance between content and practice (Niels Van Hoof, AG SO)

AI and assessment: How can AI support growth in education? (Niels Van Hoof, AG SO)

Assessment methods for learning in deprived urban areas (Ugo Giarratano, C.I.R.P.E.)


Resources prepared by teachers for workshops


Foto's van de training: