ALiCE – Assessment for Learning in Citizenship Education


ALiCE е съкращение от „Assessment for Learning in Citizenship Education” (оценяване на ученето по гражданско образование). Това е проект по Еразъм +, който има за цел да изведе ползите от формативния подход на оценяване в процеса на изграждане на гражданските компетентности. Проектът се основава на преглед на разнообразието от начини за интегриране на ГО в учебните програми в Европа, на това кои са водещите учебни цели и как практиките за оценяване могат да бъдат използвани в подкрепа на ученето по тази дисциплина.