KAS?


Šiame Erasmus+ KA2 projekte siūlome bendradarbiaujant kurti vertinimo sistemą, daugiausia dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui pilietiškumo ugdyme visoje Europoje. ALiCE projekte daugiausia dėmesio skiriama pilietiškumo ugdymo integravimo į vietos mokymo programas įvairovei, keliemiems mokymosi tikslams, taip pat tam, kaip vertinimo praktikos yra ir gali būti naudojamos siekiant palengvinti pilietiškumo ugdymą. Visoje Europoje kuriamos įvairios novatoriškos pilietiškumo ugdymo (formuojamojo vertinimo) praktikos, todėl kitas žingsnis šioje srityje – gilinti akademines žinias apie formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme, susieti jas su praktinėmis žiniomis apie vertinimo praktikas ir bendradarbiaujant stiprinti gebėjimus visoje Europoje.

Kaip?

a) Bendra koncepcija

Šiame projekte daugiausia dėmesio skiriame keturių tarpusavyje susijusių intelektinių rezultatų sukūrimui:

  • sistema, kurioje būtų pateikta lyginamoji pilietiškumo ugdymo (vertinimo) analizė Europos valstybėse narėse;
  • novatoriškų pilietiškumo ugdymo praktikų aprašas, daugiausia dėmesio skiriant vertinimui;
  • formuojamojo vertinimo metodų, kuriuos galima naudoti pilietiškumo ugdyme pritaikant vietos kontekstui, saugykla;
  • veiksmų planas, padedantis mokyklose įgyvendinti formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme.
What

b) Išskirtinė partnerystė

ALiCE yra išskirtinė, įvairias kompetencijas apjungianti tarptautinė partnerystė, kurioje 9 organizacijos partnerės sudaro konsorciumą su savo regiono ar šalies mokyklomis. Projekte dalyvaus apie 50 mokyklų visoje Europoje. Mokyklų atstovai dalyvaus dviejuose, jų poreikiams pritaikytuose tarptautiniuose mokymuose (Sicilijoje ir Čekijoje). Norėdami sužinoti daugiau apie organizacijas partneres, spauskite čia.