ALiCE – Assessment for Learning in Citizenship Education


ALiCE je okrajšava za „ocenjevanje učenja pri državljanski vzgoji“; projekt Erasmus+, ki vključuje prikaz prednosti formativnega pristopa za ocenjevanje državljanskih kompetenc. Projekt se osredotoča na preverjanje raznolikosti, kako je državljanska vzgoja vključena v lokalne učne načrte, kateri učni cilji so postavljeni in kako se prakse ocenjevanja uporabljajo in se lahko uporabljajo za olajšanje učenja v državljanski vzgoji po Evropi.